Wie zijn wij

Kinderdagverblijf Kleine Maatjes staat garant voor adequate, hoogwaardige zorg en verantwoorde begeleiding bij de ontwikkeling van kinderen die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. Daarmee ontlasten en ondersteunen we ook het gezin, zodat ouders bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te blijven werken.

Kwaliteit
In ons kinderdagverblijf werken uitsluitend gediplomeerde verpleegkundigen en sociaal-pedagogisch hulpverleners met een warme belangstelling voor chronisch zieke kinderen en hun ouders. Zij zijn geregistreerd volgens de eisen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).
Onze kinderverpleegkundigen observeren, verzorgen en verplegen de kinderen. Zij hebben veel ervaring met canuleverzorging, katheteriseren, injecteren en zijn gewend acuut te handelen in dreigende situaties.
De pedagogisch hulpverleners observeren en stimuleren de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerking
Voor optimale zorg aan chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar (voor Kleine Maatjes geldt tot 5 jaarwerken wij samen met gespecialiseerde zorgverleners:
-  verpleegkundig dagverblijf ZigZag in Amsterdam en Hoorn;
-  Kinderhospice de Biezenwaard in Uithoorn;
-  het Lindenhofje te Amsterdam.
Kijkt u voor meer informatie op: Zorg voor zieke kinderen

Kleine Maatjes is een van de grondleggers van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ).

Ook zijn wij ISO-gecertificeerd en voldoen we aan alle kwaliteitseisen van
Ministerie van VWS.  

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!