Voor wie

Zieke kinderen willen, net als ieder ander kind, spelen, ontdekken en uitproberen, alleen hebben ze daarbij meer zorg nodig. Daarom is gewone kinderopvang vaak niet mogelijk.
Een verpleegkundig kinderdagverblijf, waar goede verpleegkundige zorg gegarandeerd is, is een goede en veilige oplossing. Dat biedt het kind een sfeervolle en stimulerende omgeving en ontlast en ondersteunt het gezin.
Kleine Maatjes is er voor kinderen tot 5 jaar:

Intensieve kindzorg
Definitie ministerie VWS: Kinderen van 0-18 jaar (voor Kleine Maatjes geldt tot 5 jaar) die intensieve zorg nodig hebben, hebben heel verschillende ziektebeelden en (aangeboren) aandoeningen en handicaps. Die kunnen lichamelijk zowel als geestelijk zijn. Deze kinderen hebben persoonlijke verpleging en verzorging nodig:
-  kinderen met zwaar complexe somatische problematiek, inclusief palliatief terminale zorg
   en chronische beademing, waarbij permanent toezicht noodzakelijk is, dat wil zeggen:
   24 uur per dag direct aanwezig;
-  kinderen met licht complexe problematiek, waarbij enkele speciale verpleegkundige
   handelingen nodig zijn en waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn.

Deze intensieve kindzorg is er voor kinderen met:
-  beademing, trachea canule en zuurstofgebruik;
-  diverse vormen van epilepsie en moeilijk instelbaar op medicatie;
-  permanente monitorbewaking of bewaking met tussenpozen;
-  infuustherapieën en die regelmatig geprikt moeten worden voor medicatie;
-  afhankelijkheid van nierdialyse.

Chronisch zieke kinderen
Deze kinderen zijn niet per se intensief zieke kinderen. Zij hebben een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, zoals:
-  (ontregelde) diabetes;
-  epilepsie;
-  luchtwegproblemen;
-  stofwisselingsziekten;
-  urinewegproblematiek;
-  nierinsufficiëntie;
-  voedingsstoornissen;
-  (ernstige) hartafwijkingen.

Bij ons kunnen ook kinderen terecht voor langdurig herstel na ziekte, die verpleegkundige handelingen en zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie, zoals:
- monitorbewaking;
- zuurstoftoediening;
- stomaverzorging;
- katheterisatie;
- wondverzorging;
- infuustherapie;
- PAC-Broviac-Insuflonverzorging.

Buidelkinderen
Kleine Maatjes heeft nu ook plaats voor buidelkinderen: kinderen, die planbare verpleegkundige zorg nodig hebben, maar niet onder continu verpleegkundig toezicht hoeven staan. Wij werken daarvoor samen met onze pedagogisch hulpverleners.
De buidelkinderen worden geplaatst op de groep, waar zij eventueel ontwikkelingsondersteuning krijgen, en krijgen de nodige verpleegkundige zorg van de kinderverpleegkundigen van Kleine Maatjes. Er is de gehele dag een verpleegkundige aanwezig voor advies en eventueel extra handelingen.
Een ideale combinatie!

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand
In samenwerking met een ambulant vroegbehandelingsteam uit de regio biedt Kleine Maatjes op de groep therapieën aan, zoals fysiotherapie of logopedie. Deze vinden plaats in groepsverband tijdens het dagprogramma, waardoor kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.
Ook is het mogelijk om de behandeling door de eigen therapeut van uw kind op Kleine Maatjes te laten doen.

Indien u twijfelt of u uw kind kunt aanmelden, kunt u altijd contact met ons opnemen:
Locatie Haarlem : 023-5407955
Locatie Krommenie: 075-6407512
Momenteel is er geen wachtlijst.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!