Kwaliteit

Kleine Maatjes richt haar aanpak op het individuele kind. Voor elk kind stellen we een zorgplan op, afgestemd op zijn persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging. Het kind staat daarbij centraal en niet zijn ziekte of handicap.

Begeleiding
De begeleiding en ondersteuning van ouders vinden wij essentieel. Het is belangrijk dat ouders en hun kind anderen kunnen ontmoeten in een vergelijkbare situatie. Zo willen wij ouders het gevoel geven dat zij niet alleen staan. Dat besef bevordert de acceptatie van de situatie en geeft rust binnen het gezin.

Maatwerk
In nauw overleg met u stellen we een dagprogramma ‘op maat’ samen. Om de overgang soepel te laten verlopen, houden we zoveel mogelijk rekening met uw eigen aanpak. We maken afspraken over de kwaliteit van onze zorg en bepalen de noodzakelijke ondersteuning, wensen, mogelijkheden en behoeften van uw kind. Deze doelen evalueren we minstens elke 6 maanden met samen met u.

Een kinderverpleegkundige observeert, verzorgt en verpleegt de kinderen. De verpleegkundige verzorging en handelingen worden volgens vastgestelde protocollen uitgevoerd.
Voor medisch-technische handelingen, de voorbehouden en risicovolle handelingen, zoals injecteren, verwisselen van de sonde, katheteriseren en bijvoorbeeld uitzuigen, is een uitvoeringsverzoek van uw behandelend arts noodzakelijk.
Kleine Maatjes geeft u daarover graag meer informatie. 

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Om optimaal te presteren blijven wij graag op de hoogte van de mening van onze cliënten. Daarvoor voeren wij tweejaarlijks dit KTO uit, wat ons een goed beeld geeft van hun ervaringen.
Wilt u weten hoe onze cliënten ons beoordelen? Neemt u dan eens een kijkje op het verslag daarvan. In ieder geval bevelen alle ouders ons aan bij andere ouders en daar zijn we trots op!

Mantelzorg
Ouders/mantelzorgers zijn vaak dé expert op het gebied van het kind; hebben alle kennis en weten van de gewoonten en wensen. Daarom probeert Kleine Maatjes zoveel mogelijk aan te sluiten bij de benaderingswijze van thuis. U kunt het volledige mantelzorgbeleid hier lezen.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!