Kosten

De opvang op Kleine Maatjes wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering of door de gemeente. Dit kan door middel van Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).
In alle gevallen heeft uw kind hiervoor een indicatie nodig. De aanvraag hiervoor kunnen wij voor en met u verzorgen in samenspraak met uw huisarts, specialist of via het jeugdteam uit uw gemeente.

Voor kinderen op het inpandige reguliere kinderdagverblijf welke verpleegtechnische handelingen nodig hebben geldt dat deze verpleegkundige zorg ook vergoed wordt.  Voor de reguliere opvang geldt dan wel de eigen bijdragen volgens de wet Kinderopvang.

Kinderen die onder de definitie Intensieve Kindzorg vallen hebben per 1 januari 2016 recht op zittend vervoer van en naar het kinderdagverblijf. Het vervoer wordt verzorgd door een taxibedrijf gespecialiseerd in het vervoer van kinderen met een extra hulpvraag.

Wilt u meer informatie of hulp bij de aanvraag voor de zorg?
Kleine Maatjes helpt u daarbij graag!

 

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!