Specialisatie Kleine Maatjes

Kinderdagverblijf Kleine Maatjes staat garant voor adequate, hoogwaardige zorg en verantwoorde begeleiding bij de ontwikkeling van kinderen die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. Daarmee ontlasten en ondersteunen we ook het gezin.

Kwaliteit
Kleine Maatjes is een van de grondleggers van de branchevereniging Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). Ook zijn wij ISO-gecertificeerd en voldoen we aan alle kwaliteitseisen van de VWS. Ons kinderdagverblijf is daarmee hoog gekwalificeerd en breed georiënteerd. Zo bieden we AWBZ-zorg en hebben we een WTZi-toelating voor zorg aan ernstig zieke kinderen, die voorbehouden is aan erkende instellingen. Daarbij zijn we erkend door VWS als Intensieve KindZorg-instelling (IKZ-instelling). Zie ook: Kwaliteit

Professioneel
In ons kinderdagverblijf werken uitsluitend gediplomeerde verpleegkundigen en sociaal-pedagogische hulpverleners met een warme belangstelling voor chronisch zieke kinderen en hun ouders. Zij zijn geregistreerd volgens de eisen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Onze kinderverpleegkundigen observeren, verzorgen en verplegen de kinderen. Zij hebben veel wholesale led lights ervaring met canuleverzorging, katheteriseren, diverse voedingssondes, injecteren en zijn gewend acuut te handelen in dreigende situaties. De pedagogisch medewerkers observeren en stimuleren de ontwikkeling van de kinderen. 

De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen. Zij hanteren hiervoor de observatielijsten van Focus op Kinderen. Om hun ontwikkeling te stimuleren bieden ze gerichte activiteiten aan, waarmee ze de individuele doelstellingen realiseren, zoals knutselen, kringgesprek, gymnastiek en voorschoolse educatie.
Kleine Maatjes werkt volgens de Triple P methode.

Samenwerking
Voor optimale zorg aan chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar werken wij samen met gespecialiseerde zorgverleners:
-  verpleegkundig dagverblijf ZigZag in Amsterdam en Hoorn;
-  verpleegkundig kinderzorghuis de Biezenwaard in Uithoorn; 
-  verpleegkundig kinderzorghuis het Lindenhofje te Amsterdam.
Meer informatie vindt u op: Zorg voor zieke kinderen.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!