Doorverwijzende instanties

Voor een juiste indicatiestelling en plaatsing van een chronisch ziek kind bij GVK Kleine Maatjes hebben we vooraf uitgebreid overleg met de behandelende professionals en instellingen. Zo zijn we optimaal op de hoogte van de medische details van elk kind dat bij Kleine Maatjes wordt geplaatst.

Verwijzende instanties zijn onder andere:
-  artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, artsen van consultatiebureau’s,
   revalidatieartsen;
-  therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;
-  paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
-  reguliere kinderopvang;
-  instellingen: Stichting MEE, CJG, consultatiebureaus, ziekenhuizen.

Pluskinderen
Kleine Maatjes bedt ook zorg aan pluskinderen: kinderen, die planbare verpleegkundige zorg nodig hebben, maar niet onder continu verpleegkundig toezicht hoeven staan. Wij werken daarvoor samen met de reguliere kinderopvang, indien zij meer begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben kunnen ook deze kinderen de gehele dag op Kleine Maatjes geplaatst worden.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!