Doorverwijzende instanties

Voor een juiste indicatiestelling en plaatsing van een chronisch ziek kind bij GVK Kleine Maatjes hebben we vooraf uitgebreid overleg met de behandelende professionals en instellingen. Zo zijn we optimaal op de hoogte van de medische details van elk kind dat bij Kleine Maatjes wordt geplaatst.

Verwijzende instanties zijn onder andere:
-  artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, artsen van consultatiebureau’s,
   revalidatieartsen;
-  therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;
-  paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
-  reguliere kinderopvang;
-  instellingen: Stichting MEE, CJG, consultatiebureaus, ziekenhuizen.

Buidelkinderen
Kleine Maatjes heeft nu ook plaats voor buidelkinderen: kinderen, die planbare verpleegkundige zorg nodig hebben, maar niet onder continu verpleegkundig toezicht hoeven staan. Wij werken daarvoor samen met de reguliere kinderopvang.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!